Zajęcia dodatkowe


Rytmika dla dzieci wkraczających w świat muzyki i tańca jest podstawą do wszystkich dziedzin sztuki. Oprócz nauki podstawowych zasad rytmiki, wyczucia tempa, taktowania, poznawania wartości nut - zajęcia stwarzają okazję do grupowego i indywidualnego wykonywania piosenek z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych. W programie nie brakuje ćwiczeń korygujących sylwetkę i postawę oraz uczących koordynacji i elegancji ruchu. 


 

Religia

Zajęcia z religii organizowane są w przedszkolach i szkołach na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Warto w tym miejscu przytoczyć treść § 1 powyższego rozporządzenia, zgodnie z którym:

1. „W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

 

 

Gimnastyka korekcyjna 

ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Rozciąganie mięśni dzieli się na bierne i czynne. Bierne to takie, w którym poprzez samo ułożenie ciała mięśnie samoistnie ulegają rozciągnięciu. Jeśli w rozciąganie zaangażowany jest pacjent lub rehabilitant to mięśnie rozciągają się w sposób czynny.