"Przedszkole w Ruchu


Nasze Przedszkole przystąpiło do akcji „Ćwiczyć każdy może“ organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł "Przedszkole w Ruchu" przedszkolom, które podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

 

Ruch w przedszkolu

 

-wychowanie fizyczne - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (obszar nr 1). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne, napisanie dwóch scenariuszy zajęć aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

-edukacja zdrowotna (obszar nr 3 ). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

-kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: udział wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej.

 

Ruch poza przedszkolem

 

-zajęcia zorganizowane (obszar nr 6). Zadanie skierowane do przedszkoli współpracująch z placówkami wychowania poza przedszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi:

-zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty ( dokumentacja foto/wideo, opis );

-aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8). Zadania dla nauczycieli edukacji przedszkolnej lub dyrektorów przedszkoli: zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny wychowanków, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka.