Program realizowany


W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole realizuje następujące programy:

 

1. "Od zabawy do nauki-dobre praktyki"- program Wychowania Przedszkolnego D.Kucharska, A.Pawłowska

2." Szkoła za rok"- program wychowania przedszkolnego- roczne przygotowanie do szkoły- S.Dorosiuk, A.Pawłowska

3.Program edukacji regionalnej dla dzieci 5-6-letnich z uwzględnieniem pogranicza polsko- czeskiego- program autorski E.Tybler