Obszar nr 8


W ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” w naszym przedszkolu została zorganizowana cykliczna impreza Pt.: „Mamo, tato poćwicz ze mną”. W każdy czwartek lutego rodzice grupy najmłodszej zostali zaproszeni na wspólne ćwiczenia ze swoimi dziećmi. Ćwiczenia odbywały się w sali przedszkolnej w godzinach dopołudniowych.

W czwartek rano rodzice przebrani w wygodne stroje siadali wraz z swoimi dziećmi na podłogę sali przedszkolnej i zgłaszali gotowość do wspólnej aktywności ruchowej. Śmiechom i radości nie było końca. Dzieci z otwartymi buziami obserwowały jak ich rodzice turlają się po podłodze, podskakują w rytm muzyki czy wykonują przysiady. Ponieważ były to ćwiczenia z elementami Ruchu Rozwijającego dzieci ćwiczyły razem z rodzicami.

Metoda ta bazuje na tym, co dla dzieci jest najważniejsze – swoboda i radość płynąca z nieskrępowanego ruchu.

Celem imprezy było wspomaganie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci przez nawiązanie więzi emocjonalnej z innymi osobami, pomaganie dziecku w poznawaniu własnego ciała i w zdobywaniu ufności do siebie i innych oraz uświadomienie rodzicom obopólnych korzyści płynących ze wspólnej zabawy ruchowej z dzieckiem. Ćwiczyć można w każdych warunkach. Trzeba tylko chcieć. A gimnastyka w formie gier i zabaw rodziców z dziećmi może nie tylko poprawić ich sprawność fizyczną, lecz także wzmacniać więzi psychiczne.

Organizując imprezę „Mamo, tato poćwicz ze mną” chcielibyśmy zachęcić rodziców do wprowadzenia w codzienny plan zajęć elementów ruchowych. Dzięki nim dziecko może nauczyć się samodzielności, opanowania, skupienia uwagi, refleksu, odwagi w pokonywaniu przeszkód, zdrowej rywalizacji, a także wytrwałości. Największym marzeniem dziecka jest wspólne spędzanie czasu z rodzicami i zabawa z nimi. Dlatego angażując się we wspólne ćwiczenia z naszymi pociechami zaspokajamy te marzenia. Niech będą one źródłem obustronnej radości, sposobem na wzmacnianie rodzinnych więzi a przy okazji sposobem na realizacje aktywności fizycznej.

Scenariusz imprezy z udziałem rodziców z elementami metody Ruchu Rozwijającego.
Pomoce: płyta z muzyką relaksacyjną, magnetofon, szarfy

Obszar edukacji ruchowej

Część wstępna:

1. Berek - dorosły ma zatkniętą z tyłu szarfę i ucieka, dziecko goni go dopóty, dopóki nie zabierze mu szarfy, potem następuje zmiana ról.

2."Śmieszne miny" - wytrzeszczanie oczu, mrużenie oczu, wysuwanie języka, oblizywanie się, szczerzenie zębów

3."Napoleon" siadanie i wstawanie z rękami założonymi " po napoleońsku

4."Siad - siad na podłodze z nogami podkurczonymi, kołysanie się na pośladkach, obroty wokół własnej osi na pośladkach

5.Owieczki - dorośli robią zagrodę, dzieci na czworakach są owieczkami. Na sygnał biegną do zagrody.

Część główna:
1. Siad w parach (rodzic + dziecko) twarzami do siebie - zamknięcie oczu, wodzenie rękoma (po twarzy, głowie, karku, ramionach i przedramionach).

2.Jazda na koniku - rodzic w pozycji na czworaka, dziecko siedzi na nim okrakiem trzymając się go rękoma za ramiona. Po zmianie - rodzic markuje siad na plecach dziecka, które wozi go po sali

3.Kamień u nogi - leżąc na podłodze dziecko łapie oburącz nogę rodzica, który spacerując po sali ciągnie za sobą je po podłodze

4.Wycieczka po sali - ciągnięcie dziecka za ręce po sali

5.Rodzic robi mostek, a dziecko obchodzi na czworakach, przechodzi nad, pod, przez, dookoła. Zmiana

6.Klęk podparty, poklepywanie partnera po plecach.

7.Tunel - rodzice tworzą tunel, dzieci czołgają się pod tunelem na plecach, brzuchu itp.

8.Skała - rodzic staje stabilnie w rozkroku podpartym lub siedzi mocno podparty o podłoże, dziecko próbuje przesunąć "skałę" , pchając lub ciągnąc w różnych kierunkach

9.Równowaga - stojąc do siebie twarzą i trzymając się za ręce, ćwiczący odchylają się i przechodzą do siadu, a następnie razem wstają

Część końcowa - relaksacyjna

1.W siadzie dziecko między nogami rodzica, przytuleni z zamkniętymi oczami słuchają muzyki i odpoczywają2.Pożegnanie - żegnają się ze sobą (rodzic i dziecko) - stopami, dłońmi, kolanami, czołem, głową itp.