Obszar nr 6


W ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” obszar nr 6 został zorganizowany w naszym przedszkolu konkurs fotograficzny

„Rodzina w ruchu”.

Rodzice wraz z dziećmi mieli za zadanie sfotografować swoją rodzinę w zakresie aktywnego trybu życia w domu lub poza domem. Głównym celem było to aby aktywność fizyczna odbywała się wspólnie tz.: na zdjęciu powinni znajdować się rodzice wraz z dziećmi.

Zainteresowanie konkursem okazało się duże. Dzieci chętnie przynosili zdjęcia i opowiadali jak aktywnie spędzają czas z rodzicami. I tak na jednym zdjęciu mamy córkę z ojcem w parku linowym, trzy rodziny jeżdżą razem na rowerze, kilka rodzin spaceruje. Są i takie rodziny które wspólnie biegają, jeżdżą w góry i na basen. Jedna z rodzin uwielbia lodowisko a kolejna potrafi aktywnie spędzać czas na placu zabaw.

Konkurs udowodnił, że nie tylko dzieci chętnie podejmuję aktywność fizyczną ale także całe rodziny angażują się w to aby aktywny i zdrowy styl życia uczestniczył w ich domach każdego dnia.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„RODZINA W RUCHU”.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE: mgr Iwona Fajger- Grochowska

UCZESTNICY: dzieci wraz z rodzicami z Przedszkola nr 14 w Raciborzu

Cele konkursu:

-propagowanie wśród dzieci aktywnego trybu życia;

-nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków (kształtowanie nawyku dbania o aktywny i bezpieczny tryb życia);

-wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku;

-stwarzanie sytuacji do kształtowania w dzieciach postawy prozdrowotnej;

-integracja wszystkich dzieci z przedszkola;

-rozbudzanie więzi między rodzicami a dziećmi;

Metody:

słowna - rozmowa,

oglądowa - obserwacja,

czynna - działania dzieci.

Formy:

praca w zespole,praca indywidualna.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Zapoznanie dzieci i rodziców z zasadami konkursu fotograficznego.

2.Ogłoszenie terminu przynoszenia fotografii.

3. Zorganizowanie galerii zdjęć.

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

1. Zaproszenie dzieci i rodziców biorących udział w konkursie na zdrowy poczęstunek.

2. Wręczenie dyplomów i nagród,