Obszar nr 4


 

26 lutego 2014 r. w przedszkolu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej, które poprowadziła zaproszona z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku, pani Jolanta Grzesiak. Tematem spotkania była:

„Rola różnych form sportowych w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”.

W czasie szkolenia, prowadząca dokonała między innymi:

-Omówienia rozwoju ruchowego przedszkolaka w każdym przedziale wiekowym tj.: 3- latka, 4- latka, 5- latka i 6- latka;

-Przypomnienia o roli sportu i samego ruchu u dzieci zawartej w podstawie programowej, a także przepisami prawnymi obowiązującymi każdego nauczyciela wychowania przedszkolnego;

-Zapoznania z ewentualnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwem, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas np. ćwiczeń gimnastycznych

( zarówno w Sali gimnastycznej, jak i również w ogrodzie przedszkolnym);

-Omówienia organizowania imprez przedszkolnych ( ewentualnych wypadków wychowanków, wzmożonej czujności nad bezpieczną zabawą itp.);

-Zaprezentowania propozycji zabaw oraz form sportowych dla dzieci z wykorzystaniem wszelkich przyrządów, a także materiałów przyrodniczych)