Obszar nr 3


Edukacja zdrowotna w przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanków, podlegającym charakterystycznym przemianom w wyniku rozwoju dziecka. Wzrasta wraz z wiekiem aktywny i świadomy udział w staraniach o własne zdrowie oraz rozwija się świadomość i odpowiedzialność. W dzisiejszym świecie, pogłębia się przekonanie o potrzebie aktywności fizycznej, zakorzenianej już od najmłodszych lat, jako stałego elementu koniecznego do zachowania zdrowia i redukującego ujemne wpływy cywilizacyjne.

W ramach zajęc dzieci z grupy 5-latków uczestniczyły w projekcie ,, Cwiczyć każdy może” . W naszej grupie zostały zrealizowane zadania z edukacji zdrowotnej.

Celem zajęć było:

Uświadamianie dzieciom jak ważne jest zależność pomiędzy dostarczanie witamin i zachęcanie do spożywania zdrowych produktów a aktywnością fizyczną.

Kształtowanie postawy prozdrowotnej.

Uświadomienie konieczności uprawiania aktywności ruchowej.

W czasie zajęć panowała radość i uśmiech, wesoły nastrój tak potrzebne dla zdrowia i rozwoju dzieci nie mniej ważne od witamin w ich żywieniu. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w grupie 5-latków

"Odżywiamy się zdrowo"

opracowała : Anna Felińska

Cele:

- uświadomienie dzieciom jak ważne jest dostarczanie witamin

- zacęcanie dzieci do zjadania zdrowych produktów

- wdrażanie do prawidłwego posługiwania się nożem

- nabieranie przeświadczenia,że wspólna praca jest efektywna i przyjemna

Metoda: rozmowa,pokaz,ćwiczenia praktyczne

Forma: indywidualna,zespołowa i zbiorowa

Środki dydaktyczne: naturalne produkty,deski,noże

Przebieg zajęcia :

1. Zabawa integracyjna pt."Wszyscy są"

2. Słuchanie wiersza pt."Witaminowe abecadło" S.Karaszewskiego

Oczy, gardło, włosy, kości

zdrowsze są, gdy A w nich gości.

A w marchewce, pomidorze, w maśle,

mleku też być może.

B - bądź bystry, zwinny, żwawy

do nauki i zabawy!

W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,

w serach, jajkach B też mieszka.

Naturalne witaminy

lubią chłopcy i dziewczyny.

Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny.

C - to coś na przeziębienie

i najlepsze ran gojenie.

C - porzeczka i cytryna

świeży owoc i jarzyna !

Zęby, kości lepiej rosną

kiedy D dostana wiosną.

Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem,

na krzywicę D jest lekiem.

Naturalne witaminy

lubią chłopcy i dziewczyny.

Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny.

3. Rozmowa na temat wiersza

4. Dzieci oglądają przyniesione przez siebie różne produkty.Dzielą je na grupy:

warzywa,owoce,nasiona,orzechy,pieczywo,przetwory.Rozmowa na temat właściwosci zdrowotnych produktów

5. "Ogórek ogóek" zabawa taneczna przy muzyce

6. Zagadki smakowe"Dzieci z zawiązanymi oczami rozpoznają po smaku owoce i warzywa

7. Przygotowanie do wykonania słatki warzywnej i owocowej : mycie rąk,mycie produktów,podział dzieci na grupy

8. Objaśnienie sposobu wykonania sałatek,zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożem

9. Praca w grupach :

dzieci w gr.I kroją warzywa

dzieci w gr.II i III kroją owoce

dzieci w gr.IV smarują chleb

10. Poczęstunek i degustacja

11. Prace porządkowe

Scenariusz zajęć w grupie 5-latków "Ruch to zdrowie"

opracowała : Bernadeta Berger- Szypuła

Temat : Ruch to zdrowie.

Cel ogólny:

-Uświadomienie dzieciom konieczności uprawiania aktywności ruchowej.

-Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportu.

Cele szczegółowe: Dziecko :

-Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

-Rozumie znaczenie aktywności ruchowej.

-Zna dzieciny sportu które może podjąć.

-Wie w jaki sposób należy dbać o zdrowie.

- Liczy ilość oczek na kostce.

-Wypowiada się na temat ulubionej dyscypliny sportowej.

Metody : pokaz, obserwacja, aktywizująca, zadaniowa, pogadanka,

Formy : praca z grupą, indywidualna.

Środki dydaktyczne: kostka do gry, ilustracje ze sportem, piłki, hula hop, wycinanki, nożyczki, szablon piłki.

Przebieg zajęć :

1.Przywitanie- wyklaskiwanie swojego imienia.

2.Podanie tematu zajęcia, rozwiązywanie zagadek o dyscyplinach sportowych.

3.Wysłuchanie opowiadania „Kłopoty leśnych przyjaciół”.Rozmowa na temat treści opowiadania.

4.Zabawa ruchowa przy piosence „Gimnastyka”.

5.Rozmowa na temat sportów uprawianych przez dzieci.

6.Odkrywanie ilustracji sportowców za pomocą kostki do gry, omówienie ilustracji.

7.Zabawa ruchowa z użyciem hula hop i piłki.

8.Pogadanka na temat konsekwencji braku ruchu i plusach jaką daje aktywność ruchowa.

9.Tor przeszkód- wykonywanie różnych dyscyplin sportowych.

10.Praca plastyczna przy stolikach- wydzieranka sportowa.

11.Zakończenie zajęć podziękowaniem za aktywny u