Obszar nr 1


W ramach realizowanej w Przedszkolu Nr 14 w Raciborzu akcji

„Ćwiczyć każdy może”, przeprowadzono zajęcia ruchowe dla dzieci 4- letnich z zakresu wychowania fizycznego. Zajęcia odbywały się w sali dydaktycznej oraz w sali gimnastycznej na terenie placówki. Miały na celu rozwijanie umiejętności czworakowania, poczucia równowagi, ćwiczenia z partnerem i całą grupą u dzieci w wieku przedszkolnym oraz zachęcanie do częstego uprawniania różnorodnych form ruchu. W ciekawy i atrakcyjny sposób został przedstawiony sposób wykonania zestawu ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci z radością przystąpiły do wykonywanych ćwiczeń i z ochotą czekają na jeszcze.

Scenariusz zajęć z obszaru edukacji zdrowotnej

dla dzieci 4- letnich

 

Data przeprowadzenia zajęcia: 15.01.2014r.

Osoba przygotowująca: Ewa Tybler ( nauczyciel grupy  dzieci 4-letnich)

 

  1. Temat zajęcia: „ Ćwiczymy wesoło” część I
  2. Cel główny: prawidłowe czworakowanie w przód, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej dzieci, rozwijanie poczucia równowagi, sprawne ćwiczenie z przyrządem.
  3. Cele szczegółowe:

·        Dziecko prawidłowo chodzi na czworakach;

·        Dziecko potrafi nieść przedmiot w otwartej dłoni;

·        Dziecko potrafi przeskakiwać przez niskie przeszkody;

·        Dziecko potrafi maszerować z przyborem na głowie;

·         Dziecko poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela;

Miejsce ćwiczeń: sala dydaktyczna

Metody: oglądowa, pokazowa, słowna;

Pomoce i przybory: krążki, sztuczne owoce,

Formy: ćwiczenia z całą grupą oraz w parach

Przebieg ćwiczeń:

1.Rozpoczęcie ćwiczeń rytmicznym marszem z wysokim unoszeniem kolan, dookoła sali, ( rozdanie krążków);  

2.„Dzieci do domu- dzieci na spacer”- krążki rozłożone w dowolnym miejscu sali na podłodze. Każde dziecko stoi na swoim krążku. Na sygnał dźwiękowy,  podany przez nauczycielkę, dzieci „wyskakują” z krążka i biegają na palcach po sali. Na zapowiedź: „dzieci do domu”, każdy wraca do pustego krążka.

3.„Zanieś śniadanie”- dzieci podzielone na dwie grupy stojące na przeciw siebie ( pary). Jedna grupa to „Kelnerzy” trzymający na otwartej dłoni krążek- tacę – z jedzeniem. Na zapowiedź: „Zanieś śniadanie”, każdy „kelner” podchodzi do swojego kolegi stojącego naprzeciwko. Drugie dziecko odbiera tacę i role odwracają się. 4.„Przeskok przez krążek”- krążki ułożone na podłodze. Na sygnał wszyscy próbują przeskoczyć obunóż przez krążek w przód i tył.

5.Dzieci w pozycji leżącej ( na plecach), krążki ułożone na brzuchu. W czasie wypowiadanej rymowanki „ jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek…”, unoszą w górę nogi naśladując jazdę na rowerze, po czym następuje odpoczynek.

6.„Kot i mleczko”- dzieci czworakują po sali, na sygnał „kot pije mleko”, dzieci podchodzą do rozłożonych na podłodze krążków i pochylając się nad nimi naśladują picie.

7.Masaż relaksujący metodą W. Sherborne. dzieci dobrane w pary ( jedno z dzieci siedzi zwrócone plecami do partnera). Dzieci wykonują „masaż” ściśle według wskazówek nauczyciela. ( pieczenie pizzy).

 

 


 

 

 

·    

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Scenariusz zajęć z obszaru edukacji zdrowotnej

dla dzieci 4- letnich

Data przeprowadzenia zajęcia: 22.01.2014r.

Osoba przygotowująca: Ewa Tybler ( nauczyciel grupy dzieci 4-letnich)

1.Temat zajęcia: „ Ćwiczymy wesoło” część II

Cel główny: kształcenie umiejętności rzutu i chwytu, rozwijanie poczucia równowagi, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;

Cele szczegółowe:

Dziecko prawidłowo reaguje na sygnały dźwiękowe;

Potrafi rzucać piłką oburącz i chwytać piłkę;

Dziecko potrafi maszerować z woreczkiem na głowie;

Dziecko umiejętnie przekłada woreczek pod kolanami i plecami;Dziecko potrafi rywalizować z kolegą;

Dziecko wie, co oznacza „Zdrowa rywalizacja” i potrafi pogodzić się z porażką;

Miejsce ćwiczeń: sala dydaktycznaMetody: oglądowa, pokazowa, słowna;

Pomoce i przybory: piłka, kosz do mini koszykówki, woreczki gimnastyczne, szarfa;

Formy: ćwiczenia z całą grupą ,w zespołach oraz w parach

Przebieg ćwiczeń:

1. Marsz rozpoczynający ćwiczenia, - chodzenie z wysokim unoszeniem kolan;

2. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Pająk i muchy”- jedno dziecko „pająk” ustawione w wybranym miejscu Sali. Dzieci „muchy” biegają przy dźwięku tamburyna. Na sygnał „pająk idzie” „muchy” nieruchomieją, a pająk chodząc między nimi, wyszukuje dzieci, które się poruszą.

3. Maszerowanie z woreczkiem- dzieci chodzą po Sali z woreczkiem ułożonym na głowie ( maszerowanie do przodu i do tyłu)

4. Przekładanie woreczka – dzieci w pozycji siedzącej, przekładają woreczek pod nogami (nogi ugięte w kolanach), wokół tułowia ( przód i tył) oraz leżąc na plecach ( pod uniesionymi w górę pośladkami)

5.„ Podaj piłkę” – rywalizacja międzyzespołowa. Dzieci ustawione w dwóch kolumnach, jeden za drugim mają uniesione ręce w górę. Na sygnał nauczyciela dziecko stojące jako pierwsze w kolumnie podaje do tyłu piłkę następnej osobie. Wygrywa zespół, który jako pierwszy przekaże piłkę na koniec swojej kolumny.

6.„Złap piłkę”- dzieci ustawione w parach, naprzeciwko siebie. Rzucają do siebie piłkę.

7. „Rzut do kosza” – dzieci próbują wrzucić celnie piłkę do kosza z wyznaczonego miejsca w sali. Każde dziecko powtarza swój rzut 2 razy.

8.„Rzeczka”- masaż relaksujący metodą W. Sherborne (w parach);