O programie


MS Bytca

Przedszkole nr 14 w Raciborzu przystąpiło do projektu
po raz drugi jako partner. 

Realizacja trwać będzie od września 2019 r do sierpnia 2021r.

Za nami już pierwsze spotkanie partnerskie u koordynatora projektu : Materskej Śkole w Bytćy na Słowacji.

Erasmus+
Erasmus+

Projekt Erasmus + po raz drugi ruszył w naszym przedszkolu.

Tym razem pod nazwą przewodnią:

„Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje”
Jest
to projekt , który nawiązuje do poprzedniego projektu „Handmade tradition”.
Literatura ludowa, zwyczaje i tradycje są w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym fundamentem, na którym buduje się dalszy
i systematyczny efekt wychowania w zakresie sztuki
i technik artystycznych. Ludowa kreatywność jest dla dzieci wielką wartością zarówno artystyczną jak
i wychowawczą. Zawiera się w niej świat odzwierciedlony jest z wielką pomysłowością, precyzją
i dowcipem. W przeszłości dzieci uczestniczyły we wszystkich aspektach życia. Wiele rymowanek dziecięcych, pieśni ludowych nawiązywało do świata zwierząt i przyrody. Dzieci intensywnie przeżywały wszystko, co działo się w domu, okolicy, świecie przyrody, pracy na roli oraz inny wydarzeniach codziennego życia. W dzisiejszych czasach powoli zanika tradycja ludowa, dlatego staramy się podtrzymać u dzieci pamięć związaną z muzyczną twórczością ludową, a także dodatkowo wspomóc rozwój emocjonalny dziecka.
Celem projektu „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje” jest szerzenie dziedzictwa kulturowego, ludowych tradycji oraz zgłębianie historii kraju. Poprzez projekt będziemy odkrywać tradycje ludowe w danych regionach, zbierać podania i pieśni ludowe, a także regionalne tańce
i zabawy, przysłowia i porzekadła. Dzieci będą odkrywać dziedzictwo kulturowe poprzez piosenki, zwyczaje, powiedzenia i gwarę regionu,
w którym się wychowują. Najmłodsi będą aktywnie się angażować w warsztaty artystyczne. Poprzez te doświadczenia będą mogły zgłębić tajniki rzemiosła
i rękodzieła, które powoli zanikają i odchodzą w zapomnienie. Kończąc projekt dzieci wzbogacą swoją wiedzę z zakresu literatury i słownictwa ludowego, a także zwyczajów i zabaw. Tradycja folklorystyczna stanie się ważnym bodźcem do samorealizacji dziecka.
Nauczyciele będą poszukiwać i porównywać zwyczaje i tradycje ludowe, zwiedzać warownie i zamki w każdym kraju: Słowacji, Czechach i Polsce, a efekty nabytych doświadczeń i wiedzy uwieczniać
w formie księgi. W czasie spotkań będą uczyć się różnorodnych i pieśni ludowych, tańców, zabaw, przysłów i porzekadeł. Przy pieśniach
i zabawach będą poszukiwać elementów przeplatania się kultur krajów partnerskich.
Jesteśmy przekonani, że nasza publikacja może być z powodzeniem wykorzystana jako środek dydaktyczny w dowolnym systemie nauczania.
Po każdym międzynarodowym spotkaniu w przedszkolach będą realizowane warsztaty, które połączą nauczycieli, dzieci i rodziców.
Efektem końcowym projektu będzie jego ponadczasowość i możliwość wykorzystania do edukowania następnych pokoleń.

„ Tradycja nie oznacza zachować popiół, ale podtrzymywać płomień"

 

 

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

 

Założenia

 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

Priorytety

 

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

 

Przedszkole nr 14 w Raciborzu przystąpiło
do projektu Erasmus plus jako partner.

 

Nasz projekt realizowany będzie
przez 2 lata, tzn:

 

od 01 września 2014 roku

 

do 31 sierpnia 2016 roku.