Ważna informacja


Ważna Informacja

 

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
( Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby.