47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

p14raciborz@op.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Projekt "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz"

Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 14 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W projekcie przewidziano doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

Wartość projektu: 1 823 054,94 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 549 596,69 zł.

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.
Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 14 w Raciborzu  ogłasza rekrutację nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.
Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w sekretariacie przedszkola.
Szczegóły dotyczące szkoleń, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie przedszkola.

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 14 w Raciborzu  ogłasza rekrutację dzieci zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w sekretariacie przedszkola.zkola.

 

Przedszkole nr 14 w Raciborzu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktu w ramach ewentualnych pytań lub wątpliwości znajdują się w załączonym pliku.

 

Przedszkole nr 14 w Raciborzu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktu w ramach ewentualnych pytań lub wątpliwości znajdują się w załączonych plikach”.