47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

p14raciborz@op.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Projekt „Wysoka jakość w Mieście Racibórz”

Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 14 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W projekcie przewidziano doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2020 roku do 27 września 2021 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

Wartość projektu: 1 823 114,33 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 549 647,18 zł.

 

 

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 14 ogłasza rekrutację dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie 6.07. – 3.09.2020. w sekretariacie przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną pod adresem mailowym: p14raciborz@op.pl. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie.

Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.
Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 14 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W projekcie przewidziano doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2020 roku do 30  czerwca 2021 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

 

„Przedszkole nr 14 w Raciborzu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktu w ramach ewentualnych pytań lub wątpliwości znajdują się w załączonych plikach”.