Opłaty za przedszkole


Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 14 w Raciborzu
z dnia 29 września 2017r.
w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie, z dniem 1 listopada 2017r. stawka dzienna żywieniowa dla dzieci przedszkolnych wynosi 6 zł za każdy dzień pobytu,
z przeznaczeniem na zakup surowców do przygotowania:

1) śniadania- 1,50 zł

2) obiadu- 3 zł

3) podwieczorku- 1,50zł

 

Od 1 września 2013 r. nowe stawki za dodatkową godzinę w przedszkolu

Już od 1 września 2013 r. zmienią się stawki za dodatkową godzinę spędzoną przez dziecko w przedszkolu. Może okazać się, że nastąpi podwyższenie opłat za przedszkole, w takiej sytuacji trzeba wprowadzić zmiany do umów zawartych z rodzicami na korzystanie z przedszkola. Od 1 września 2013 r. nowe stawki za dodatkową godzinę w przedszkolu 1 września 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty m.in. obniżająca opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu. Od tej daty każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne 5 godzin ma kosztować nie więcej niż 1 zł. Na mocy tej nowelizacji organy prowadzące będą mogły zwalniać rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Nowelizacja może oznaczać konieczność zmian zawartych już umów na korzystanie z przedszkola. Dotyczy to sytuacji, gdy podwyższone zostają opłaty za przedszkole.

Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć dziennie (art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Zadania i kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie należą do rady gminy (art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty).